STOP - Biuro Usług BHP Andrzej Skarżyński
Kontakt
Doradztwo

STOP Biuro Usług BHP od ponad 5 lat świadczy dla pracodawców z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego profesjonalne doradztwo z zakresu szeroko pojętego prawa pracy.

W ramach doradztwa z zakresu prawa pracy zajmujemy się m.in.:

  • problematyką czasu pracy,
  • zagadnieniami związanymi z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,

Przygotowujemy lub aktualizujemy wewnątrz zakładowe źródła prawa pracy, tj.:

  • regulaminy pracy,
  • regulaminy wynagradzania,
  • regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Projektowanie stron internetowych