STOP - Biuro Usług BHP Andrzej Skarżyński
Kontakt
Ryzyko zawodowe

Do obowiązków pracodawcy należy m.in. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą. Jedną z najczęściej wybieranych metod oceny ryzyka zawodowego jest Risk Score, czyli metoda wskaźnika ryzyka.

Przykładowa ocena ryzyka zawodowego:

Projektowanie stron internetowych