STOP - Biuro Usług BHP Andrzej Skarżyński
Kontakt
Szkolenia

Szkolenia BHP przeprowadzamy w siedzibie firmy klienta.

Oferujemy:

  • szkolenia wstępne (instruktaż ogólny)
  • szkolenia okresowe:
    • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
    • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
    • pracowników administracyjno-biurowych

Wszystkie szkolenia organizowane są w postaci wykładów autorskich oraz seminariów połączonych z warsztatami, podczas których uczestnicy zapoznają się z rozwiązywaniem problemów najczęściej dotykających ich sfery zawodowej. Podczas szkoleń korzystamy z technik aktywizujących oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych ułatwiających przyswajanie wiedzy (skrypty szkoleniowe, filmy video, projektory multimedialne).

Projektowanie stron internetowych